กันยายน 01, 2550

สอบติดก้าวเดินสู้มหาลัย


ผมรู้สึ้กประทับใจมากตอนนั้น ตอนที่ผมอยู่มัธยมปี่ที่6หรือมัธยมปลายผมได้มีโอกาสสอบ O-ne และ A-net ในการสอบของผมได้สําเร็จ ผมไม่นึกเลยวาในการสอบของผมจะติดในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้ ในการสอบจะเข้าสู้มหาวิทยาลัยมันยากมาก เพระว่า คําตอบของการสอบ O-net และAnet คําตอบจะเหมื่อนกัน ต้องวิเคราะหืให้แน่นมาก ตั้งสติให้ดีในการสอบแต่ตอนั้นพอถึงผลสอบออกมามีเพื่อนในห้องมาบอกผมว่า ติด ทั้งๆที่เพื่อนมาบอกผมก็ไม่เชื้อ หลังจากนั้น ผมไปดูกับเพื่อนๆ เพื่อนของผมทุกคนดีใจมากที่ผมสอบติดในสถาบันแห่งนี้ ตอนนั้นกระผมไปถามเพื่อนที่ศึกษาอยู่ในสถาบันแห่งนี้เขาบอกว่าศึกาในมหาวิทยาสงขลานครินทร์ทุกวิทยาเขตเนื้อหาในการเรียนจะเยอะมาก เพราะ ว่าใน ม.อเป็นอันดับหนึงของสถาบัน ผมก็กลั้วเหมื่อนกันตอนที่ผมเรียน ม. ปลายเรียนไม่เก่งพูดก็ไม่เป็นที่จะใช้ภาษาหลักด้วย พอถึง ณ.จุดนี้แล้วเราจะพยายามให้ดีที่สุด เช่น ขยันการเรียน ขยันอ่านหนังสือและขยันทุกสิ่งทุกอยางที่ผมทําได้ ตอนที่ผมก้าวเดินเข้ามาศึกษาสถาบันแห่งนี้ น้องปีหนึ่งทุกๆคนต้องมีกิจกรรมการรับน้อง การรับน้องจะมีหลายๆอย่าง เช่น การรับน้องของคณะ การรับน้องของเอก และการรับน้องของหอพักการรับน้องเป็นสิ่งที่สําคัญ เพราะว่า บางส่วนเป็นเกี่ยวข้องของมหาลัย และได้รู้จักกับเพื่อนๆการทีเราได้รู้จักจะต้องมีกิจกรรมแบบนี้ เพราะว่า ทุกๆคณะได้รวมกันตอนนั้นได้รู้จักกับเพื่อนมากผมก็รู้สึ้กดีใจมากที่มีกิจกรรมแบบนี้
ผู้เขียน นาย อิสมะแอ บองอปาเน๊าะ รหัส 5020710316

2 ความคิดเห็น:

อันธิฌา ทัศคร กล่าวว่า...

ยินดีด้วยนะคะสำหรับโอกาสที่ได้เข้ามาเรียนที่มอ. อาจารย์ดีใจที่เห็นความตั้งใจของคุณ และอยากให้รักษาความตั้งใจดีๆแบบนี้เอาไว้ตลอด 4 ปีที่เรียนที่นี่ การเรียนมหาวิทยาลัยแม้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ไม่มีอะไรยากเกินความพยายาม

ขอให้อิสมะแอมุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนาตนเองต่อไปนะคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ก็จะเป็นกําลังใจให้น่ะค่ะ จงสู้ต่อไปคนสู้ชีวิต ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็จะอยู่ที่นั้นน่ะค่ะ ถ้ามีปัญหาอะไรในเรื่องเรียนก็สามารถปรึกษาอาจารย์หรือเพื่อนที่เราไว้ได้อย่าเก็บไว้คนเดียวน่ะค่ะ ก็พยายามต่อไปค่ะ