กันยายน 04, 2550

ความประทับใจในชีวิต


ก้าวแรกที่ได้เข้ามาในรั้ว ม อก็ได้เข้ามาพักที่หอศรีตรังที่พร้อมให้นักศึกษาได้มาพักเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพวกเรา ความประทับใจของผมเกิดขึ้นในหลายๆด้านและในเวลาที่ต่างกันซึ่งความประทับอันแรกเกิดจากความสามัคคีของเพื่อนรวมห่อโดยเฉพาะการโดนลงโทษเมือคนใดทำผิดเพื่อนก็รับโทษด้วยกันเมือเป็นหนึ่งกัน และประทับในเพื่อนๆพร้อมที่เริ่มต้นอ่านหนังสือและกลับใจตั้งหน้าตั้งตาขยันเรียน เมื่อมี่การสอบทุกคนจะช่วยกันสอนในรายวิชานั้นใครพอรู้ในรายวิชาใดก็สอนในรายวิชานั้น

เมื่ออยู่ไปเรื่อยๆความประทับในก็เริ่มปรากฏเช่นประทับใจในการดำรงชีวิตในแต่ละวัน สึงที่เราไม่เคยได้ทำแต่เมื่ออยู่รวมกันก็เกิดกระบวนการเรียนรู้โดยไม่ต้องไปศึกษา ออกจากหอพัก และรู้จักการมี่น้ำใจระหว่างเพื่อนรวมห้องสร้างความไกลชิดระหว่างเพื่อนที่อยู่ต่างหอพัก สอนให้ทุกคนก้าวไปในชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในชีวิตสอนให้คนรู้จักพึงพากันและความอยู่รอดของชีวิตเละรู้จักตนเองและผู้อื่น

เป็นที่เริ่มชีวิตและเริ่มต้นอนาคตที่ดีในวันหน้าและรู้จักความพอเพียงเพื่อความเพียงพอในกรดำรงชีวิต สอนให้คนเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดีสอนให้คนหยุดเพื่อความก้าวหน้าของชีวิตและสึงทุกรู้สึกลือไม่ได้ก็คือพระคุณของพ่อแม่ สอนให้รู้จักพื้นฐานการอยู่รวมกันในสังคม สอนให้รู้จักสิทธิความเท่าเทียมกันและชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีนั้นทุกคนเจตนารงค์ที่ดีต่อกันโดยการตัดความอัคติออกไปให้ใกล้

ความประทับใจที่คนอยู่รวมก็ต้องรู้จัก การให้ ขอบคุณ ขอโทษ ไม่เป็นไรคำเหล่านี้มี่ความที่มากกว่าชีวิตเพราะถ้ารู้จักคำเหล่านี้ดีแล้วก็จะพบแต่ความสุขในชีวิตเพราะคนต้องอยู่รวมกันในสันคมที่ใหญ่กว่า มอ

ผู้เขียน นายฮัสบุลเล๊าะ ดือเล๊ะ รหัส 5020710325

1 ความคิดเห็น:

อันธิฌา ทัศคร กล่าวว่า...

โลกใบนี้ยังมีอะไรให้เราต้องเรียนรู้อีกมาก เรียนเท่าใด เรียนไปตลอดชีวิตก็ยังไม่หมด ฮัสบุลเล๊าะ อาจจะต้องไปพบเจอสังคมสิ่งแวดล้อมใหม่ๆอีกมากมาย เปิดใจให้กว้างให้ได้อย่างนี้ แล้วก็มองโลกในแง่ดีเข้าไว้

ชีวิตเป็นเรื่องสนุกแน่นอนค่ะ

เอาใจช่วยนะ :)